कृष्ण प्रजापति
मोहनिया चालंया न्हिं ख्वपय् न्यायेकिगु एकान्त कुमारीया जात्रा क्वचाःगु दु । आश्विन शुक्ल प्रतिपदा निसें जीवित देवी कथं पूजा याइगु एकान्त कुमारीया पूजा थौं चार्लया न्हिं  ब्रह्मायणी शक्तिपीठय् पूजा यायेगु याइ । पूजा क्वचाये धुंकाः भक्तजनतय्त दर्शनया नितिं विधिवत कथं कुमारी छेँय् यंकाः जात्रा क्वचायेकि । अथे हे तलेजुया आगं छेँय् कुमारीया बिज्याका  पूजा यायेगु याइसा पूजा न्हयः तिबुक्छेया चतुब्र्रह्मा महाविहारय् गणेश, भैरवल लिसें १२ म्ह कुमारी नापं पूजा यायेगु याइ ।

...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments