विज्ञान तथा प्रविधि

भक्तपुरको झौखेलमा ठूलो लगानीमा इको प्यानल उद्योग खुल्दै

भक्तपुरको झौखेलमा ठूलो लगानीमा इको प्यानल उद्योग खुल्दै

२० लाखमै आधुनिक प्रविधिको घर

२० लाखमै आधुनिक प्रविधिको घर

१४ लाखमै कोरियन प्रविधिको आधुनिक घर

१४ लाखमै कोरियन प्रविधिको आधुनिक घर