गद्य कबिता

आज दुखी पनि छु
आज खुसी पनि छु ,

त्यो कारण आफैमा छ,
मनको कुरा मनमा नराखौ

यस्तो कारणले दुखी भए ,
त्यस्तै कारणले खुसी भए

आफन्तको अन्त्यस्तीले दुखी
मान पाएर नि खुसी छु ।

दुःख भयो भनेर न आतिऊ
सुख भयो भनेर न मातिऊ ।

समय बलवान् छ दुःख र सुख ,
पृथ्वीमा एवम् प्रकारले घुमिरहन्छ ।
   कुमार लघु
         व्यासी ः– २, भक्तपुर...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments