कृष्ण प्रजापति
स्कूल संचालनया तयारी पूवंकूगु  जानकारी महानगरपालिकायात बिइमालीगु जूगु दु । स्कूलया नितिं माःगु स्वास्थ्य सुरक्षाया हलंज्वलं मास्क, सेनिटाइजर तकं बिइगु महानगरपालिकां जानकारी ब्यूगु दु ।
ललितपुर महानगरपालिकां वइगु असोज १ गतेनिसें भौतिक रुपं स्कूल संचालन यायेगु भाला (जिम्मेवारी) स्कूलयात हे बिइगु निर्णय याःगु दु । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूवंकेत स्कूल संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा व कार्ययोजना दयेकेत महानगरपालिकां स्कूलयात सूचित याःगु दु । स्कूल संचालन यायेन्ह्यः पूर्वतयारी यानाः अनिवार्य रुपं कार्यढाँचा व स्वास्थ्य मापदण्डया सम्बन्धय् अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी व मेमेपिं सरोकारवालापिन्त स्कूलं अभिमुखीकरण याकेमालीगु जूगु दु । स्कूल संचालनया तयारी पूवंकूगु  जानकारी महानगरपालिकायात बिइमालीगु जूगु दु । स्कूलया नितिं माःगु स्वास्थ्य सुरक्षाया हलंज्वलं मास्क, सेनिटाइजर तकं बिइगु महानगरपालिकां जानकारी ब्यूगु दु ।

...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments